Публічний договір

Дата публікації: 10.04.2024

Фізична особа підприємець Добридін Георгій Анатолійович, РНОКПП: 3153719850, в особі Добридіна Георгія Анатолійовича, іменований в подальшому як “Салон” або “Tattoo044”, з одного боку та фізична чи юридична особа чи фізична особа-підприємець, що іменується в подальшому як «Користувач», з іншого боку, спільно іменовані як «Сторони», а кожна окремо як “Сторона”, уклали цей Публічний Договір, адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Tattoo044 укласти Публічну Оферту (Публічний Договір) з будь-якою особою, яка тимчасово або постійно проживає на території України, має повну та нічим не обмежену правоздатність та дієздатність, а також усвідомлює юридичне значення своїх дій та їхні правові наслідки, чи юридичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка є резидентом або нерезидентом України, (надалі “Публічний Договір”) про наступне:

1. ДЕФІНІЦІЇ

1.1. Згода Користувача (далі «Згода») — добровільне, конкретне, поінформоване та недвозначне волевиявлення, в якому Користувач за допомогою заяви чи явної позитивної дії погоджується на обробку своїх Персональних даних.

1.2. Користувач — це будь-яка фізична особа, що отримує Послуги від Салону та використовує додаткові функції Сайту.

1.3. Персональні дані – будь-яка інформація, що дозволяє прямо чи опосередковано ідентифікувати Користувача. Наприклад, ім’я, прізвище, номер телефону, IP-адреса.

1.4. Сайт Салону Tattoo044 (далі «Сайт») — означає веб-сторінку або групу веб-сторінок у мережі Інтернет, які розміщені за адресою: https://tattoo044.com/, за допомогою яких Користувач отримує доступ до Послуг.

1.5. Салон Tattoo044 (далі «Салону» або «Tattoo044») – це суб’єкт господарської діяльності, який надає Користувачу можливість отримати Послуги та ознайомитись з інформацією щодо надання цих Послуг.

1.6. Третя особа — означає фізичну або юридичну особу, державну установу, установу або орган, крім Користувача або Салону.

1.7. Послуги — алгоритм дій, що виконуються кваліфікованими майстрами Салону для надання Користувачу косметичних послуг, а саме татуажу.

2. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

2.1. Публічний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та є рівносильним договору, підписаному Сторонами. Користувач не має права пропонувати Tattoo044 свої умови укладання Публічного Договору.

2.2. Публічний Договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (Акцепту) Користувачем, без підпису письмового примірника Публічної Договору його сторонами. У випадку якщо Користувач не згодний з умовами Договору, Салон має право відмовити Користувачу у наданні Послуг без жодних наслідків для своєї сторони.

2.3. Публічний Договір набуває чинності з моменту Акцепту та діє до моменту виконання сторонами своїх зобов’язань. Будь-яка з наступних дій вважається Акцептом цього Публічного Договору:

2.3.1. отримання Послуг та/або консультації;

2.3.2. надання Користувачем згоди з умовами Публічного Договору, шляхом встановлення позначки (маркера) у відповідній формі згоди.

2.4. Укладаючи Публічний Договір, Користувач автоматично підтверджує факт ознайомлення та погоджується з повним та безумовним прийняттям його положень та умов.

2.5. Посилання на слова «ви» або «ваш» (або близькі за змістом слова) означають нашого Користувача залежно від контексту Політики конфіденційності.

2.6. Посилання на слова «ми», «наш» або «нас» (або аналогічні слова) означають Салон Tattoo044.

2.7. Слова він/вона та їх похідні в тексті документа можуть застосовуватися як до обличчя чоловічої, так і до жіночої статі, залежно від контексту документа.

3. НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Для отримання Послуг, Користувачу не потрібно реєструватись на Сайті. Користувач може отримати Послуги за фізичною адресою Салону, що вказана у відповідному розділі Сайту.

3.2. За допомогою Сайту, Користувач може:

3.2.1. отримати консультацію щодо надання Послуг від працівника Салону, шляхом використання спеціального розділу Сайту;

3.2.2. здійснити запис для отримання Послуг від Салону на вказаній адресі;

3.2.3. отримати всю необхідну інформацію, щодо надання Послуг.

3.3. За допомогою відповідного розділу Сайту “Співпраця” Користувача може отримати всю необхідну інформацію для участі у партнерській програмі від Салону та відкрити тату-студію на умовах франчайзингу.

3.4. Також, Ви можете здобути нові навички та знання, отримавши навчання від Салону. Для отримання навчання новим навичкам чи знанням, Користувач повинен скористатись відповідним розділом Сайту “Навчання”. Вся необхідна інформація розміщена про отримання нових навичок, розміщена в розділі Сайту “Навчання”.

3.5. Під час спілкування з працівником Салону, повідомлення Користувача не повинен включати в себе наступний контент:

3.5.1. будь-яким чином порушує права третьої особи, включаючи майнові та/або інтелектуальні права;

3.5.2. містить незаконну інформацію;

3.5.3. містить неправдиву або неправильну інформацію;

3.5.4. містить ознаки порнографічного чи сексуального характеру, ненормативну лексику;

3.5.5. принижує честь та гідність Третьої особи;

3.5.6. розпалює міжрасову, міжнаціональну, релігійну, статеву та політичну ненависть;

3.5.7. порушує права та/або свободи третіх осіб;

3.5.8. містить посилання на веб-сайти третіх осіб, які можуть завдати шкоди програмному забезпеченню третіх осіб;

3.5.9. містить довільний набір символів, які не мають сенсу;

3.5.10. містить посилання на сайти, що розповсюджують порнографію, неліцензійне програмне забезпечення та/або медіафайли або розпалюють міжрасову, етнічну, релігійну, сексуальну та політичну ненависть;

3.5.11. містить посилання на інформацію, яка є відкритими рекламними майданчиками для мережевого маркетингу, партнерського маркетингу, фінансових пірамід, заробітку вдома та інших видів шахрайства;

3.5.12. містить нецензурну лексику;

3.5.13. містить жаргонізми у розмірі більше 30 (тридцяти) відсотків утримання;

3.5.14. містить флуд;

3.5.15. містить різні способи залучення потенційних клієнтів, такі як швидко розбагатіти, створити свій стан, фінансова незалежність і т. д.;

3.5.16. містить пропозиції щодо реструктуризації кредитів та звільнення від боргів;

3.5.17. містить рекламу алкогольної та/або тютюнової продукції;

3.5.18. містить спам;

3.5.19. містить заклики до насильства;

3.5.20. містить наклеп на Третю особу;

3.5.21. пишеться лише великими літерами;

3.5.22. використовує кілька згрупованих розділових знаків;

3.5.23. містить посилання на сайти, які є службами знайомств, ескорту тощо;

3.5.24. містити ознаки жебракування;

3.5.25. містить посилання на веб-сайти та/або інформацію про курси особистісного зростання, розвитку кар’єри тощо.

3.6. Перелік вимог, зазначених у пункті 3.5 цієї Публічної Оферти не є вичерпним, і Салон має право на власний розсуд припинити надання Послуг Користувачу.

3.7. Салон має право відмовити в наданні Послуг Користувачу, якщо контент його повідомлень, порушує умови пункту 3.5. цієї Публічної Оферти.

4. ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

4.1. Вартість надання Послуг вказується у відповідному розділі Сайту та може змінюватись Салоном у односторонньому порядку.

4.2. Вартість Послуг обчислюється за оплату за годину та залежить від кваліфікації працівника Салону та може змінюватись від об’єму Послуг.

5. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

5.1. Оскільки для надання Послуг, працівники Салону використовує матеріали та працю висококваліфікованих працівників, то Салон не повертає оплату за надання таких Послуг.

5.2. Салон має право здійснити повернення коштів виключно за власною ініціативою.

5.3. Для повернення, Користувач зобов’язується надіслати запит до Салону на адресу електронної пошти: mazaho@gmail.com . Такий запит має містити таку інформацію: підтвердження особи Користувача, причини повернення Користувачем, точні банківські реквізити.

5.4. У разі повернення, Салон повертає кошти протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання запиту на повернення від Користувача.

6. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ПРАВА

6.1. Усі виняткові права інтелектуальної власності на контент, програмний код Сайту та інші об’єкти, а також складові та їх елементи належать виключно Tattoo044.

6.2. Якщо ескіз для здійснення татуювання належить Салону, то всі інтелектуальні права належать виключно Салону та Салон може використовувати його будь-яким способом.

6.3. Користувач надає Салону право на використання ескізу, що належить йому та використовується для здійснення татуювання для здійснення татуювання для інших Користувачів.

6.4. Користувач надає Tattoo044 невиключне право використовувати, копіювати, обробляти та передавати Персональні дані протягом терміну використання Послуг.

6.5. Користувач гарантує, що надані їм Персональні дані та інформація не порушують права на інтелектуальну власність Третьої особи.

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

7.1. Обов’язки Користувача:

7.1.1. дотримуватись правил спілкування, передбачених пунктом 3.5. Публічного Договору;

7.1.2. жодним чином не змінювати або декомпілювати програмний код Сайту;

7.1.3. вчасно з’явитись за фізичною адресою Салону для отримання Послуг;

7.1.4. дотримуватися інструкцій Салону, щодо надання Послуг;

7.1.5. суворо дотримуватись Публічного Договору.

7.2. Права Користувача:

7.2.1. отримувати Послуги від Салону;

7.2.2. скористатись партнерською програмою;

7.2.3. отримати навчання новим навичкам.

7.3. Обов’язки Салону:

7.3.1. надати Послуги Користувача;

7.3.2. суворо дотримуватись Публічного Договору.

7.4. Права Салону:

7.4.1. застосовувати санкції до Користувача у разі порушення Публічного Договору;

7.4.2. отримувати оплату за надання Послуг;

7.4.3. змінювати вартість оплати своїх Послуг;

7.4.4. надати доступ Користувачу до партнерської програми;

7.4.5. надати доступ Користувачу до навчання;

7.4.6. в односторонньому порядку змінювати умови Публічного Договору.

8. ЗГОДА КОРИСТУВАЧА

8.1. Погоджуючись з умовами Публічного Договору, Користувач надає свою пряму Згоду на:

8.1.1. оплату Послуг Салону, способом вказаних Салоном;

8.1.2. умовою отримання Послуг та участю в партнерській програмі;

8.1.3. умовами навчання;

8.1.4. дотримуватись умов Публічного Договору.

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

9.1. Салон може на власний розсуд відмовитись від надання Послуг, якщо Користувач порушує умови цього Публічного Договору або вказівки Салону.

9.2. Салон не гарантує наступне:

9.2.1. відповідність татуювання його ескізу, відповідно до очікувань Користувача;

9.2.2. надання Послуг у вказаний час;

9.2.3. отримання нових навичок, під час проходження програми навчання. Салон гарантує лише надання відповідної інформації та навчання;

9.2.4. розвиток власного підприємства, відповідно до партнерської програми.

9.3. Салон не несе відповідальності за будь-які збитки, які може зазнати Користувач в результаті використання його Персональних даних Третьою особою.

9.4. Салон не несе відповідальності за надання Користувачем помилкових або неточних Персональних даних.

9.5. Користувач не повинен використовувати Послуги з комерційною метою. Ви не маєте права продавати, перепродавати, ліцензувати, субліцензувати, передавати або розповсюджувати послуги третім особам.

9.6. Салон не несе відповідальності за будь-які непрямі, фактичні або логічно витікаючі збитки, навіть якщо нам повідомили про можливість такої шкоди або вони виникли внаслідок недбалості.

9.7. Tattoo044 залишає за собою право, але не обов’язок:

9.7.1. відстежувати порушення Публічного Договору;

9.7.2. вживати відповідних юридичних дій проти будь-кого, хто на свій розсуд порушує закон або Публічний Договір, включаючи, крім іншого, повідомлення про такого Користувача до правоохоронних органів;

9.7.3. на наш власний розсуд і без обмежень, повідомлення чи відповідальності видалити з Сайту або іншим чином відключити всі файли та контент, які мають надмірний розмір або іншим чином навантажують наші системи;

9.7.4. адмініструвати Сайт таким чином, щоб захищати наші права та власність та сприяти належному функціонуванню Сайту.

9.8. Тією мірою, якою це дозволено законом, ми надаємо матеріали та Послуги на умовах «як є». Це означає, що ми не даємо жодних гарантій, включаючи, крім іншого, гарантії товарної придатності та придатності для певної мети.

9.9. САЛОН НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА НАСЛІДКИ, ВИКЛИКАНІ ДІЯМИ ХАКЕРІВ, ЗЛОЧИННОЇ МОДИФІКАЦІЄЮ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, А ТАКОЖ ІНШИМИ ВИДАМИ НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ.

10. ЗАКОНОДАВСТВО ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Усі відносини між Салоном та Користувачем, що виникають у зв’язку з виконанням умов цих Послуг щодо використання Послуг, регулюються законодавством України.

10.2. Щоб прискорити вирішення та контролювати витрати на будь-які суперечки, розбіжності чи претензії, пов’язані з Публічним Договором (кожний з яких «Суперечка» та разом «Суперечки»), подані вами чи нами (індивідуально «Сторона» та колективно «Сторони»), Сторони погоджуються зробити першу спробу арбітражного розгляду будь-якого Спору (крім Спорів, прямо зазначених нижче) у неофіційному порядку не менше ніж за 10 (десять) робочих днів до початку арбітражного розгляду. Такі неофіційні переговори розпочинаються після письмового повідомлення однією Стороною іншої Сторони.

10.3. Будь-яка суперечка, яка виникає у зв’язку з цією угодою або у зв’язку з нею, включаючи будь-які питання щодо її існування, дійсності або припинення, має бути передана та остаточно вирішена в судовому порядку, відповідно до законодавства України.

11. ТЕРМІН ДІЇ

11.1. Публічний Договір діють протягом періоду використання Послуг Користувачем. У разі припинення використання Послуг та припинення відносин між сторонами умови Публічного Договору перестають діяти.

12. ВПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН

12.1. Салон має право вносити зміни до умов Публічного Договору, у разі зміни умов надання Послуг або партнерської програми або умов навчання.

12.2. Користувач зобов’язаний ознайомитися з новими умовами Публічного Договору та Салон не несе відповідальності, якщо Користувач не ознайомився з новими умовами Публічного Договору.

12.3. Наші електронні або копії Публічного Договору, що зберігаються іншим чином, вважаються вірними, повними, дійсними і мають юридичну силу версіями цього Публічного Договору, що діють на момент відвідування Вами Сайту. Якщо Користувач використовує Послуги після дати оновлення Публічного Договору, ми маємо право припустити, що Користувач ознайомився з новою версією Публічного Договору та погоджується з умовами Послуг.

13. РЕКВІЗИТИ

Фізична особа підприємець Добридін Георгій Анатолійович
РНОКПП: 3153719850
Тел. 093 044 03 03
E-mail: mazaho@gmail.com

ФОП Добридін Г.О.